Gói cước bọc link của AMTOOL

Phù hợp với mọi hình thức kinh doanh.

Gói dùng thử

Free

3 ngày
Số lượng Link
1
Số danh mục link
1
Số miền
1
Số liệu thống kê nâng cao
Lấy dữ liệu theo khu vực(Quốc gia)
Lấy dữ liệu theo nền tảng(iOS, Android..)
Mật khẩu cho link
Thời hạn sử dụng link
Hủy kích hoạt link
Trình tạo UTM
Truy cập API
Gói khởi nghiệp
300,000 VND
/Tháng
3,000,000 VND
/Năm 17% off
Số lượng Link
1
Số danh mục link
1
Số miền
1
Số liệu thống kê nâng cao
Lấy dữ liệu theo khu vực(Quốc gia)
Lấy dữ liệu theo nền tảng(iOS, Android..)
Mật khẩu cho link
Thời hạn sử dụng link
Hủy kích hoạt link
Trình tạo UTM
Truy cập API
Tăng tốc
1,000,000 VND
/Tháng
7,000,000 VND
/Năm 42% off
Số lượng Link
5
Số danh mục link
5
Số miền
5
Số liệu thống kê nâng cao
Lấy dữ liệu theo khu vực(Quốc gia)
Lấy dữ liệu theo nền tảng(iOS, Android..)
Mật khẩu cho link
Thời hạn sử dụng link
Hủy kích hoạt link
Trình tạo UTM
Truy cập API
Doanh Nghiệp
10,000,000 VND
/Tháng
70,000,000 VND
/Năm 42% off
Số lượng Link
9,999
Số danh mục link
9,999
Số miền
9,999
Số liệu thống kê nâng cao
Lấy dữ liệu theo khu vực(Quốc gia)
Lấy dữ liệu theo nền tảng(iOS, Android..)
Mật khẩu cho link
Thời hạn sử dụng link
Hủy kích hoạt link
Trình tạo UTM
Truy cập API
Chuyên Nghiệp
5,000,000 VND
/Tháng
50,000,000 VND
/Năm 17% off
Số lượng Link
20
Số danh mục link
10
Số miền
10
Số liệu thống kê nâng cao
Lấy dữ liệu theo khu vực(Quốc gia)
Lấy dữ liệu theo nền tảng(iOS, Android..)
Mật khẩu cho link
Thời hạn sử dụng link
Hủy kích hoạt link
Trình tạo UTM
Truy cập API
Nội Bộ
3,000,000 VND
/Tháng
20,000,000 VND
/Năm 44% off
Số lượng Link
1,000
Số danh mục link
1,000
Số miền
1,000
Số liệu thống kê nâng cao
Lấy dữ liệu theo khu vực(Quốc gia)
Lấy dữ liệu theo nền tảng(iOS, Android..)
Mật khẩu cho link
Thời hạn sử dụng link
Hủy kích hoạt link
Trình tạo UTM
Truy cập API

Những câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thanh toán hóa đơn của mình bằng cách nào?
Bạn có thể chuyển khoản Banking hoặc liên lạc qua hotline: 0398.562.466 để được hướng dẫn.
Tôi có thể thay đổi gói cước của mình được không?
Bạn có thể thay đổi gói cước của mình bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên khi bạn chuyển sang gói cước mới, các dữ liệu liên quan đến gói cước cũ sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Tôi có thể gia hạn thêm gói dước mình đang sử dụng không?
ADMIN sẽ gia hạn cho bạn theo số ngày bạn mong muốn, bạn chỉ có thể gia hạn 1 lần 1 gói theo tháng hoặc theo năm
Điều gì xảy ra nếu tôi xóa gói cước của mình?
Tất cả các dữ liệu liên quan đến gói cước của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Nếu bạn có câu hỏi nào?

Liên hệ với chúng tôi